Medicinsk Cannabis leveret i medicinske målesprøjte.

Om anvendelse og dosering